Pobierz artykuł

Kalkulacja wartości przedsiębiorstwa

Kalkulacja wartości przedsiębiorstwa stanowi jeden z rodzajów wyceny wartości przedsiębiorstwa. Zgodnie ze Standardem Wyceny „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”, to wycena firmy której celem jest wstępne oszacowanie wartości przedsiębiorstwa z pominięciem lub uproszczeniem niektórych procedur których wymaga pełna wycena przedsiębiorstwa. Przyjęte ograniczenia i uproszczenia powinny zostać przedstawione. Zakres zastosowanych ograniczeń i uproszczeń może zostać uzgodniony pomiędzy wyceniającym i zamawiającym” (Patrz punkt 3.1.3 KSWS „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”)

Kalkulacja wartości przedsiębiorstwa – najważniejsze informacje o wycenie, metoda wyceny

Zgodnie ze standardem wyceny (Patrz punkt 3.4 KSWS „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”), „kalkulacja wartości przedsiębiorstwa charakteryzuje się następującymi właściwościami:

 • Wynik kalkulacji może być przedstawiony jako jedna wartość albo przedział wartości.
 • Opiera się na ograniczonym zakresie informacji.
 • Podczas zbierania i analizy informacji wyceniający pomija lub upraszcza wykorzystywane procedury i przeprowadza ograniczone analizy.
 • Kalkulacja wartości może opierać się na podejściach uzgodnionych z zamawiającym.

Ponadto, zgodnie z punktem 3.5 standardów, wynik z kalkulacji wartości można przedstawić zarówno w formie pisemnej lub ustnej.

Porozmawiajmy o Wycenie Przedsiębiorstwa
Umów się na bezpłatną konsultację!

Kiedy można sporządzić kalkulację wartości przedsiębiorstwa? Przypadki wyceny firmy za pomocą kalkulacji wartości

Można wyróżnić następujące główne zastosowania „kalkulacji wartości przedsiębiorstwa”:

 • Szybkie i względnie tanie ustalenie wartości przedsiębiorstwa przy akceptacji zastosowanych uproszczeń i oszacowania przybliżonej wartości firmy
 • Sytuacje nietypowe, gdzie zastosowanie standardowych procedur, metod, czy podejść nie jest możliwe, np. ze względu na dostępność danych
 • Wstępne szacowanie wartości przy dostępie jedynie do ograniczonych danych o podmiocie podlegającym wycenie przez Zlecającego i Wyceniającego

Metody wyceny wykorzystywane do określenia wartości wycenianego przedsiębiorstwa to między innymi metoda porównań rynkowych (porównawcza), dochodowa (dcf, metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych) czy majątkowa (np. skorygowanych aktywów netto). W przypadku przeprowadzania kalkulacji wartości, tak jak w przypadku pełnej wyceny, możliwy jest wybór metody z uwzględnieniem specyfiki danego przedsiębiorstwa.

Więcej o metodach wyceny można przeczytać w następujących artykułach:

Warto w tym miejscu nadmienić, że „kalkulacji wartości przedsiębiorstwa” może być równie wartościowa co uproszczona lub pełna wycena przedsiębiorstwa.

Pod warunkiem, że jest sporządzona w sposób rzetelny oraz z zachowaniem najwyższych standardów. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że wycenę najczęściej na zlecenie właściciel przedsiębiorstwa zlecającego] sporządzana jest na podstawie przekazanych danych tym samym, jeśli dane na których opiera się wycena są prawidłowe to uzyskana na tej podstawie wycena firmy przedstawia rzeczywistą wartość przedsiębiorstwa.

Z powyższego wynika dosyć oczywisty wniosek, że jeżeli nie ma sporu pomiędzy ewentualnymi stronami transakcji kupna/ sprzedaży lub zlecający potrzebuje wyceny na własny użytek np. do określonych decyzji biznesowych to co do zasady kalkulacja wartości przedsiębiorstwa jest wystarczająca.

Porozmawiajmy o Wycenie Przedsiębiorstwa
Umów się na bezpłatną konsultację!

Podsumowanie - Kalkulacja wartości przedsiębiorstwa

Kalkulacja wartości przedsiębiorstwa cechuje się największą elastycznością ustaleń między Zlecającym a Wyceniającym. Strony mogą określić między sobą podejścia i procedury a także zakres i źródła informacji wykorzystane w wycenie.

Stąd też w tego rodzaju wycenie:

 • pozyskuje się i poddaje analizie istotne, dostępne informacje, jednakże o ograniczonym zakresie (a ponadto wyceniający pomija lub upraszcza wykorzystywane procedury),
 • stosuje się jedynie podejścia ustalone z zamawiającym.

Efektem wyceny jest wynik z kalkulacji wartości, który może mieć postać pisemną lub ustną.
W przypadku raportu pisemnego Wyceniający wyraźnie wskazuje źródła informacji a także ograniczenia i zastosowane uproszczenia podczas dokonywania wyceny. Powyższe daje możliwość oceny wiarygodności raportu z kalkulacji wartości przedsiębiorstwa potencjalnym jego odbiorcom Odnośnie metod  kalkulacji wartości przedsiębiorstwa jest wiele, począwszy od metody dochodowej, poprzez metody porównawcze czy metody majątkowe. 

Autor: Mateusz Laska

 • Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu wyceny przedsiębiorstw
 • Doradca Inwestycyjny nr 570
 • Makler Papierów Wartościowych nr 2931

Od 2014 Makler Papierów Wartościowych o licencji nr 2931, od 2016 Doradca Inwestycyjny o licencji nr 570.
Specjalizuje się w wycenie przedsiębiorstw, modelowaniu finansowym, badaniu due diligence, analizie funduszy inwestycyjnych, emitentów akcji i obligacji, ze szczególnym naciskiem na sektor deweloperski/budowlany oraz branżę pożyczkową/windykacyjną.

W dotychczasowej karierze zawodowej odpowiedzialny za badanie zdolności kredytowej emitentów, strukturyzowanie transakcji oraz kontakt z inwestorami instytucjonalnymi (TFI, OFE). Aktualnie właściciel Corporate Mind Sp. z o.o. – firmy konsultingowej, która świadczy usługi finansowe dla przedsiębiorstw.
Poprzednio dyrektor ds. Inwestycji w jednym z wiodących domów maklerskich na polskim rynku kapitałowym, gdzie nadzorował oraz koordynował transakcje kapitałowe o wartości ponad 600 mln w latach 2018 – 2023.

5/5 - (1 vote)
Scroll to Top
Share via
Copy link