Wycena przedsiębiorstwa

Kalkulacja wartości przedsiębiorstwa

Pobierz artykuł Download Spis treści1 Kalkulacja wartości przedsiębiorstwa1.1 Kalkulacja wartości przedsiębiorstwa – najważniejsze informacje o wycenie, metoda wyceny1.2 Kiedy można sporządzić kalkulację wartości przedsiębiorstwa? Przypadki wyceny firmy za pomocą kalkulacji wartości1.3 Podsumowanie – Kalkulacja wartości przedsiębiorstwa Kalkulacja wartości przedsiębiorstwa Kalkulacja wartości przedsiębiorstwa stanowi jeden z rodzajów wyceny wartości przedsiębiorstwa. Zgodnie ze Standardem Wyceny „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”, […]

Kalkulacja wartości przedsiębiorstwa Read More »

Wycena Przedsiębiorstwa mnożnik EBITDA

Pobierz artykuł Download Spis treści1 Wycena Przedsiębiorstwa mnożnik EBITDA1.1 Wycena przedsiębiorstwa – Oferta1.2 EBITDA – Definicja1.2.1 Wzór na wycenę przedsiębiorstwa1.3 Zastosowanie EBITDA1.4 Wycena w oparciu o EBITDA [wycena metodą mnożnikową]1.5 Wycena firmy mnożnikiem EBITDA w wycenie porównawczej1.6 Wybrane korekty wartości mnożnika w celu określenia wartości transakcyjnej:1.7 Wycena wartości przedsiębiorstwa1.8 Podsumowanie – Wycena Przedsiębiorstwa EBITDA [metody

Wycena Przedsiębiorstwa mnożnik EBITDA Read More »

Wycena przedsiębiorstwa metodą SAN – skorygowanych aktywów netto  

Pobierz artykuł Download Spis treści1 Wycena przedsiębiorstwa metodą SAN – skorygowanych aktywów netto1.1 Metoda Wartości Skorygowanych Aktywów Netto [SAN] – Wartość aktywów1.2 Wartość skorygowanych aktywów netto [metoda SAN] – wybrane korekty:1.2.1 Wartości niematerialne i prawne1.2.2 Rzeczowe aktywa trwałe1.2.3 Należności i inne aktywa finansowe1.2.4 Rozliczenia międzyokresowe1.2.5 Zapasy1.2.6 Środki pieniężne1.2.7 Zobowiązania1.2.8 Rozliczenia międzyokresowe bierne1.3 Podsumowanie – Metoda

Wycena przedsiębiorstwa metodą SAN – skorygowanych aktywów netto   Read More »

Wycena Przedsiębiorstwa przekształcenie 

Pobierz artykuł Download Spis treści1 Wycena Przedsiębiorstwa przekształcenie1.1 Jak przekształcić przedsiębiorstwo ? Plan przekształcenia1.2 Wycena firmy (wycena akcji, wycena udziałów, wycena jdg)1.3 Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową1.4 Jak ustalić wartość bilansową majątku Wycena Przedsiębiorstwa przekształcenie Wycena przedsiębiorstwa np. jednoosobowej działalności gospodarczej (wycena JDG) jest kluczowym krokiem przy przekształcaniu jej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Wycena Przedsiębiorstwa przekształcenie  Read More »

Wycena przedsiębiorstwa w restrukturyzacji

Pobierz artykuł Download Spis treści1 Wycena przedsiębiorstwa w restrukturyzacji1.1 Czym jest restrukturyzacja spółki?1.2 Wartość przedsiębiorstwa w procesie restrukturyzacyjnym1.3 Wycena przedsiębiorstwa w przypadku niewypłacalności1.4 Kiedy skorzystać z restrukturyzacji? Wycena przedsiębiorstwa w restrukturyzacji W sytuacji, gdy firma przechodzi proces restrukturyzacji, jej wycena nabiera szczególnego znaczenia i komplikacji. Restrukturyzacja, czyli głęboka zmiana w strukturze operacyjnej, finansowej lub zarządczej

Wycena przedsiębiorstwa w restrukturyzacji Read More »

Wycena aportu – jak wnieść wkład niepieniężny do spółki

Pobierz artykuł Download Spis treści1 Wycena aportu – jak wnieść wkład niepieniężny do spółki1.1 Jak wnieść aport do spółki?1.2 Wycena aportu jako wkład do spółki1.3 Przedmiot aportu w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena aportu – jak wnieść wkład niepieniężny do spółki Wycena aportu stanowi kluczowy etap wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki, umożliwiając przekształcenie

Wycena aportu – jak wnieść wkład niepieniężny do spółki Read More »

Wycena przedsiębiorstwa na sprzedaż

Pobierz artykuł Download Spis treści1 Wycena przedsiębiorstwa na sprzedaż1.1 Wycena przedsiębiorstwa – podsumowanie1.2 Wycena przedsiębiorstwa a wartość transakcji1.3 Wartość firmy w kontekście procesu sprzedaży przedsiębiorstwa1.4 Wycena Wartości Przedsiębiorstwa Bezpłatne konsultacje Wycena przedsiębiorstwa na sprzedaż W procesie wyceny przedsiębiorstwa na sprzedaż, profesjonalne podejście wymaga szczegółowej analizy kilku kluczowych czynników. Pierwszym z nich jest analiza finansowa, obejmująca

Wycena przedsiębiorstwa na sprzedaż Read More »

Wycena przedsiębiorstwa – krok po kroku

Spis treści1 Wycena przedsiębiorstwa – krok po kroku1.1 Cel wyceny firmy1.2 Metody wyceny przedsiębiorstw1.3 Wycena wartości przedsiębiorstwa1.4 Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw1.5 Wycena spółki – raport z wyceny1.6 Wycena przedsiębiorstwa – podsumowanie1.7 Wycena Wartości Przedsiębiorstwa Bezpłatne konsultacje Wycena przedsiębiorstwa – krok po kroku W świecie biznesu, wycena przedsiębiorstwa jest nie tylko nieodłącznym elementem strategicznego planowania, ale

Wycena przedsiębiorstwa – krok po kroku Read More »

Wycena przedsiębiorstwa – najważniejsze informacje

Spis treści1 Wycena przedsiębiorstwa – najważniejsze informacje1.1 Czym jest wycena przedsiębiorstwa ?1.2 Na czym polega wycena przedsiębiorstwa?1.3 Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstwa1.4 Wycena firmy – kiedy przeprowadzić?1.5 Metody wyceny przedsiębiorstwa1.5.1 Metody dochodowe1.5.2 Metody porównawcze1.5.3 Metody majątkowe1.6 Co wpływa na wartość przedsiębiorstwa ?1.7 Wycena przedsiębiorstwa – podsumowanie1.8 Wycena Wartości Przedsiębiorstwa Bezpłatne konsultacje Wycena przedsiębiorstwa – najważniejsze informacje

Wycena przedsiębiorstwa – najważniejsze informacje Read More »

Wycena przedsiębiorstwa metodą majątkową – majątkowe metody wyceny

Spis treści1 Wycena przedsiębiorstwa metodą majątkową – majątkowe metody wyceny1.1 Majątkowe metody wyceny przedsiębiorstwa (wycena przedsiębiorstwa metodą majątkową)1.2 Metoda wartości księgowej (metoda księgowa)1.3 Metoda skorygowanych aktywów netto – wycena firmy1.4 Metoda likwidacyjna1.5 Metoda odtworzeniowa1.6 Wycena przedsiębiorstwa metodami majątkowymi – przykład1.7 Najczęściej zadawane pytania1.8 Metoda majątkowa wyceny przedsiębiorstwa1.9 Wycena Wartości Przedsiębiorstwa Bezpłatne konsultacje Wycena przedsiębiorstwa metodą

Wycena przedsiębiorstwa metodą majątkową – majątkowe metody wyceny Read More »

Scroll to Top